FGT 第一通用科技
產品介紹
Home > 产品介绍 > 阀门

阀门

第一通用科技公司第一事业群:电动球阀门/电动调节阀门/流量平衡阀门/气动阀门/比例阀门/控制阀门/针阀门/稳压阀门/手动阀门
2450 针阀
穩壓閥
DVN气动阀
3000-比例阀

共 4 筆記錄 1 頁

TEL:886-6-263-2460     FAX:886-6-265-0141
NO.6,Shin-Ai Rd.South District,Tainan,702,Taiwan ROC    台湾台南市安平工业区新爱路6号